Trajectes

Com organitzar-ho

Previsió de sessions

És necessari dedicar un mínim de 4 sessions a l’activitat: una per introduir la pràctica i pensar el guió; una per localitzar i planificar; una per filmar (si tenim poc temps farem pocs plans); una per muntar.

Les sessions indicades corresponen al treball de cada grup petit.

Material necessari

Necessitarem una càmera de vídeo (preferiblement amb trípode) i un ordinador on tinguem instal·lat un programa de muntatge.

Distribució dels alumnes

Ens distribuirem en grups d’entre 4 i 6 alumnes, perquè tots puguin fer totes les tasques.

Proposem que cada grup de rodatge es divideixi en dos grups de muntatge; d’aquesta manera després podrem observar i comentar com amb el mateix material es poden fer muntatges diferents. Tots els alumnes han de tenir la possibilitat de portar el control del muntatge (amb el ratolí i el teclat) per tallar i ordenar els plans.

< Apartat anteriorApartat següent >