Diari de la llum

Procés

Preparació

Tot i que l’exercici es proposa per ser desenvolupat al llarg dels mesos, també pot ser dut a terme únicament al llarg d’un dia, realitzant les fotografies en intervals regulars (per exemple, cada hora) i abastant la franja horària més àmplia possible. En un i altre cas, és molt important respectar l’enquadrament escollit inicialment i mantenir-lo idèntic en totes les fotografies.

Tria de l’espai i l’hora

1. Comencem observant l’entorn per tal d’escollir el lloc que volem fotografiar. Ha de ser, és clar, un lloc que ens agradi. I també ens ha de semblar un lloc interessant en relació a les transformacions de la llum. Tindrem en compte aspectes com: els possibles jocs de llums i ombres, la variació de la incidència de la llum al llarg del temps (segons l’orientació del lloc des d’on fotografiem, els elements que s’interposen, etc.), el possible interès de treballar amb una finestra (que filtra la llum), la presència d’elements naturals que es transformaran al llarg de les estacions (p. ex. un arbre), etc. .

2. Una vegada escollit el motiu, triarem l’hora del dia més convenient per fer les fotografies. Serà molt diferent treballar entre les 11h i les 12h que decidir explorar la primera hora del matí o la darrera de la tarda. Al llarg d’una setmana podem observar diferents hores del dia i fer-ne fotografies per tal de comentar-ho posteriorment a classe i decidir l’hora del nostre diari de la llum. També es poden fer hipòtesis sobre com serà l’evolució de la llum al llarg del temps. Quan decidim l’hora, també hem d’assegurar-nos que podrem fer les fotografies en l’horari previst al llarg de tots els mesos, i tenir en compte la diferència entre l’hora solar i l’hora legal.

Definim l’enquadrament

3. Una vegada escollit allò que volem fotografiar, definim l’enquadrament. Per tal de poder-lo mantenir idèntic al llarg dels dies és útil prendre com a referència alguns elements que ajudin a delimitar l’enquadrament i/o la posició de la càmera.

El diari de la llum

4. Cada vegada que fem una fotografia, l’arxivarem indicant en un document el dia i l’hora en què l’hem fet. Aquestes dades no han d’estar mai “incrustades” a la imatge.

5. Podem anar ordenant les fotografies a l’ordinador a mesura que les anem fent, de manera que puguem anar observant les transformacions. També es poden anar imprimint les fotografies i penjant-les en forma de fris a la paret de la classe o al passadís (una al costat de l’altra en una sola fila).

Oservem les fotografies. Hi ha molts treballs possibles

6. Quan tinguem tota la sèrie es pot fer un treball d’observació i descripció de tot el que hi veiem. Observant les sèries fotogràfiques veurem les múltiples transformacions que generen el moviment i les variacions de la llum: la posició del sol determina la posició, llargada i intensitat de les ombres, els canvis de llum provoquen canvis de color, etc. A partir d’aquí es pot introduir un treball de ciències sobre la rotació i la translació de la Terra o sobre el color en relació a la incidència de la llum.

7. Amb les fotografies també es pot fer una petita “animació” que mostri el pas del temps. Això és especialment interessant quan l’element destacat són les ombres, ja que permet estudiar molt clarament la posició del sol i, per tant, el moviment de la Terra. Aquesta “animació” també pot ser molt interessant si fem la pràctica al llarg d’un únic dia.

8. En paral·lel a l’observació podem desenvolupar un treball d’escriptura: de les hipòtesis inicials a la descripció de les transformacions (buscant les paraules per explicar la llum) i les possibles conclusions.

< Apartat anteriorApartat següent >