Diari de la llum

Com organitzar-ho

Distribució dels alumnes

L’exercici es pot fer individualment, per petits grups o amb tot el grup classe. En cas que el faci conjuntament tota la classe, convé assignar responsables per cada dia que fem fotografies.

També es pot dividir la classe en diversos grups, de forma que cadascun esculli un espai (amb una orientació i característiques diferents) i tots facin les fotografies els mateixos dies a la mateixa hora. De la mateixa manera, podem organitzar la participació de diferents classes del centre, cadascú fent el diari de la llum de la seva aula o d’espais diferents. D’aquesta manera, també tindrem un retrat més complert de l’escola o institut i podrem vehicular un treball molt ric entorn a la rotació i translació de la Terra, l’orientació dels nostres espais, l’arquitectura i fins i tot l’urbanisme.

Finalment, la pràctica també pot fer-se de forma individual a l’exterior del centre. Es tractarà, en aquest cas, d’un retrat d’un espai propi de l’alumne (com per exemple la seva habitació o un espai on passi molt temps) al llarg de les hores: quin és el recorregut de la llum al llarg del dia? Com es transformen els objectes i els colors?

Previsió de sessions

La manera d’encarar l’activitat en determinarà la durada. Cal ser especialment curosos i reservar el temps adient per triar l’espai i l’hora adequada, i després definir l’enquadrament. És convenient dedicar a aquesta primera fase dues sessions. També és important comptar amb el temps necessari per anar bolcant sistemàticament les fotografies a l’ordinador. Finalment, és imprescindible preveure les sessions necessàries per a un bon tancament de l’activitat, sigui quina sigui la forma que vulguem donar-li.

Material

Cal que disposem d’una càmera de fotografiar i si és possible d’un trípode.

Per tenir en compte

Pot ésser interessant escollir un lloc de fàcil accés per tal que no hi hagi massa dificultats a l’hora de mantenir la regularitat de les fotografies. Així, per exemple, la fotografia es pot fer des d’una finestra de la classe o propera a l’aula, escollir un racó del pati, algun passadís que ens agradi, etc.

< Apartat anteriorApartat següent >