Experimentacions

Procés

 

Preparació

1. Abans de sortir a filmar, donem algunes consignes que haurem de tenir en compte pels plans que farem:

• Per introduir el principi de treball i la seva riquesa expressiva és molt inspirador el visionat de la pel·lícula Din 165381/39 (Paris) d’Augustin Guimel (que podeu veure a l'enllaç ). També pot ser molt enriquidor fer un treball previ de visionat de pintures i fotografies , com es proposa a la pràctica Els colors del nostre entorn.

• Definim en què ens interessa fer especial atenció: els colors guiaran la nostra exploració, però també farem atenció a les línies, les formes geomètriques, les textures, etc. Ens podem organitzar per grups de manera que cada un recerqui un color, o que tothom faci atenció a tots els colors.

• Determinem el tipus de plans que farem: molt curts, alguns en tràveling, d’altres en panoràmica, altres vibrants...

• Si el rodatge es porta a terme durant l'horari lectiu, limitem el nostre radi d’acció (un parc, els carrers propers a l’escola, el pati...).

2. Experimentem amb la càmera per tal de familiaritzar-nos amb tots els seus recursos expressius. Provem de filmar fent moviments diversos, seguint línies o elements mòbils, fent variacions amb l’enfocament, etc.

Filmació

3. És molt important tenir present la nostra recerca durant el procés i també gaudir realment de la filmació: triar només allò que ens agrada, que tenim ganes de filmar, i fer-ho experimentant amb els diferents paràmetres de la càmera. Es tracta de veure com es transformen els colors i les coses en funció de com els filmem, de descobrir la realitat amb la càmera d’una forma completament nova. A diferència del mètode de rodatge que es planteja en les altres propostes, en aquest cas no treballem amb trípode.

Muntatge

4. Cada grup de muntatge escull una música. Es pot proposar als alumnes que la triïn d’entre les seves (a partir d'una certa edat) o bé, d’entre algunes que ens interessa que treballin (per exemple des de l’àrea de música). També es poden crear composicions musicals per l’ocasió.

5. Muntem els plans en relació a la música. Fem especial atenció als ritmes, els moments musicalment forts i aquells elements de la imatge que hi poden correspondre, etc.

Vegeu Muntar per a indicacions més específiques i complertes sobre aquest procés

Tancament

6. Mirem i comentem totes les peces realitzades. Si és possible, és interessant trobar una manera de compartir les peces amb la resta de persones de l’escola o l’institut: projectar-les al vestíbul amb un ordinador o un monitor de TV, o fins i tot fer una instal·lació en un lloc visible del centre.

Variacions de la pràctica

El mateix principi de treball pot desenvolupar-se a la recerca de formes geomètriques, materials, lletres, textures, etc. Al web CCCB Educació s'inclou una variació de la proposta vinculant l’experimentació a l'anàlisi dels colors, textures, formes i moviments de l'entorn.

< Apartat anteriorApartat següent >