Paleta de colors

Procés

Introduïm la qüestió del color

1. Comencem introduint la importància de les tries de color en les pel·lícules i el concepte de paleta cromàtica d’un film (els colors dominants o principals) com a tria del cineasta. Escollim l’obra i ens fixem en els seus colors

2. A) En cas que treballem a partir del visionat d’una pel·lícula o fragment de pel·lícula. Abans de començar a veure la pel•lícula demanem als alumnes que parin atenció als colors. Després veiem el film en continuïtat i gaudint-lo.

B) En cas que treballem a partir d’un text literari, fem una primera lectura sense donar cap instrucció específica. Després el tornem a llegir pensant individualment en quins colors imaginem associats al text.

Seguirem el mateix procés en el cas de treballar a partir d’un guió propi, tenint en compte que en aquest cas coneixerem encara més de prop la història i els personatges.

3. Comentem les idees de cadascú sobre la possible paleta cromàtica del film.

Recollim materials per a la nostra paleta

4. Podem treballar a partir de dos grans tipus de materials.

La nostra paleta es pot composar a partir de materials diversos i/o retalls de revistes. En aquest cas, podem aprofitar el que hi hagi a l’escola/institut i sortir a recol·lectar materials pels voltants del centre, o encarregar als alumnes que portin els materials de casa.

O bé, podem fer una paleta a partir de fotografies. En aquest cas introduirem el treball explicant que es poden fotografiar objectes, superfícies i espais buscant sempre que les fotografies tendeixin a la monocromia. És a dir, en cas que fotografiem coses que tinguin diversos colors, haurem de fer atenció a com enquadrem, i apropar-nos o allunyar-nos segons el que busquem. També és especialment interessant fixar-se en les textures i el relleu d’allò que fotografiem, ja que enriquirà la nostra paleta. Caldrà fer atenció, doncs, no només a allò que fotografiem, sinó també a com ho fotografiem.

Podem sortir a fotografiar l’entorn proper de l’escola/institut o encarregar als alumnes que facin fotografies als voltants de casa seva.

Com sempre, recordem desactivar el flaix!

Creem la nostra paleta

5. Retallem les fotografies o materials i els enganxem sobre una cartolina blanca. Abans de començar a enganxar, reflexionem sobre la importància de la composició i pensem on i com col·locar els retalls, i com relacionar-los entre ells.

Mostrem i comentem les paletes

6. Exposem les paletes i les comentem entre tots, recordant el text o la pel·lícula dels que hem partit.

< Apartat anteriorApartat següent >