Paleta de colors

Com organitzar-ho

Previsió de sessions

És necessari dedicar un mínim de 3 sessions a l’activitat: una per introduir el color com a tria artística i treballar el text literari, el guió o el visionat de la pel·lícula; una per recopilar el material o fer les fotografies; i una per realitzar el collage i comentar-lo.

Material necessari

Cartolines blanques

Tisores i pega

Càmeres fotogràfiques i impressora (en cas d’optar per fer la paleta amb retalls de fotografies)

Teles, textures, papers, revistes, etc.

Distribució dels alumnes

L’exercici es pot realitzar individualment o amb grups de fins a 6 alumnes. En funció d’això, la cartolina de la paleta serà més gran o més petita.

< Apartat anteriorApartat següent >