Vides

Procés

Triem la persona

1. Pensem en persones properes a qui seria interessant retratar en alguns moments de la seva vida quotidiana. Podem organitzar la classe per grups per així retratar persones molt diferents entre elles (per edat, ocupació, antiguitat com a veïns del barri, etc.).

Podem començar plantejant-nos preguntes sobre què ens agradaria saber d’aquestes persones: Què fan al llarg del dia? Quins espais els agraden? Quin és el seu so preferit? Quant temps fa que es dediquen al seu ofici o que viuen al barri o al poble? Quins recorreguts fan? Quines són les seves aficions?

Documentació prèvia: la primera conversa amb la persona

2. Cada grup prepara una primera conversa per conèixer com és la vida de la persona a qui es vol retratar: què fa durant un dia habitualment? On treballa? Des de quan? També ens interessa conèixer les seves activitats al llarg d’un dia. És important, doncs, tenir present que no només ha de respondre les nostres preguntes, sinó que ens interessa que expliqui històries, vivències, anècdotes... No cal filmar l’entrevista: podem enregistrar la veu amb una gravadora d’àudio o bé prendre notes. Es tracta sobretot d’una fase de documentació que ens servirà per preparar la peça. Si decidim filmar-la, pararem molta atenció a la tria del lloc on situem la persona, a l’enquadrament, la llum, la relació entre la persona i el fons.

Preparem el retrat

3. Comentem aquesta conversa a classe i, a partir del que hem après de la vida de la persona, decidim quins moments de la seva jornada ens interessa retratar. Quedem el dia o dies més adients. Podem escollir moments molt diversos: l’esmorzar, un moment en què la persona mira per la finestra o surt al balcó, quan estén la roba, quan va a comprar, quan treballa, quan va a l’escola, quan surt a passejar, etc. Pensem com serà de diferent fer el seguiment d’una senyora de vuitanta anys o una persona d’edat mitjana; d’una persona que treballa i una que no, etc.

4. Cada grup prepara com farà el retrat: quin tipus de fotografies o plans farà, com s’organitzarà per a què tots els participants realitzin totes les tasques, etc.

Fem el retrat

5. Els retrats de la persona en diferents moments de la seva quotidianitat poden fer-se a partir de fotografies, plans o combinant els dos tipus de materials. Tant en un cas com en l’altre, pensarem prèviament com fotografiar/filmar les diferents situacions. Si filmem, pensarem quants plans tenim temps de fer i també tindrem en compte la disponibilitat de la persona. En general, podem pensar a fer entre 1 i 3 plans de cada situació. En funció del nombre de plans que puguem fer, haurem de decidir quins aspectes ens interessa privilegiar, l’escala dels plans i la posició de la càmera, etc. Si fem fotografies, en podrem fer moltes més, però és important fer-les totes amb cura i atenció.

Enregistrem, si s’escau, converses amb la persona retratada.

6. Especialment si fem el retrat amb fotografies, serà important enregistrar sons dels diferents moments retratats. Aquests sons els podem gravar amb la càmera de vídeo o amb una gravadora d’àudio.

7. Valorem si trobem a faltar alguna explicació o han quedat qüestions pendents i si cal fer nous enregistraments.

Vegeu Filmar i/o Fotografiar per a indicacions més específiques i complertes sobre aquest procés.

Muntatge

8. Bolquem a l’ordinador les fotografies o plans així com els sons i/o els diàlegs. Mirem tot el material i triem les fotografies/plans que més ens interessen o agraden, tenint en compte que es tracta de transmetre com és, viu i es relaciona amb el seu entorn la persona retratada.

9. Si les hem enregistrades, escoltem les gravacions de les entrevistes i seleccionem les parts que més ens interessen (ho podem fer amb el programa de muntatge o, si es tracta d’arxius sonors, amb l’Audacity). Escoltem i seleccionem els sons.

10. Muntem les fotografies i/o els plans així com els sons i/o l’entrevista si els hem enregistrat.

11. En cas que vulguem incloure una veu en off explicant el dia a dia del retratat, escrivim el text i preparem la lectura abans de la gravació. Gravem la veu en off en un lloc i a una hora el més silenciosos possible. En el moment d’incloure la veu en off en el muntatge, ajustarem l’àudio a les imatges i a la resta de material sonor inclòs en el muntatge.

Vegeu Muntar per a indicacions més específiques i complertes sobre aquest procés.

Tancament

12. Veiem els retrats tots junts i cada grup fa una valoració del seu propi treball: què és el que més els agrada, què han après, què es podria millorar, què els ha resultat més interessant o sorprenent, etc. La resta de companys participen dels comentaris.

13. Sempre que sigui possible, fem una projecció pública (per altres alumnes, pels retratats, etc.).

14. Pensem a fer còpies de la peça per tal de lliurar-les a tots els retratats i agrair-los la seva col·laboració. També podem regalar-los alguna ampliació fotogràfica.

< Apartat anteriorApartat següent >