Vides

Com organitzar-ho

Distribució dels alumnes

Tant per fer fotografies com per filmar plans, es recomana treballar amb grups petits (d’entre 4 i 6 alumnes) per no “ocupar massa espai” i que la persona retratada estigui còmoda i tranquil·la, i també perquè tots els alumnes estiguin activament implicats en la creació.

Si fem fotografies, es tractarà d’organitzar-ho de manera que entre tot el grup s’acordi com es farà el seguiment (quines fotografies farem) al temps que cada alumne pugui tenir el seu espai de decisió i de descoberta fotogràfica.

Previsió de sessions

És necessari dedicar un mínim de 6 sessions a aquesta activitat, tot i que és preferible treballar amb temps i disposar d’entre 8 i 10 sessions de treball: una o dues per triar les possibles persones a retratar i plantejar les preguntes que ens interessarien; una per a la primera conversa; dues per al comentari de la informació obtinguda i per a la preparació del rodatge o la realització de fotografies; dues per a filmar o fotografiar; dues per al muntatge; una pel tancament.

Material

Cal que disposem d’una càmera de fotografia si hem optat pel retrat fotogràfic, o d’una càmera de vídeo amb trípode si hem optat per la filmació.

Si és possible, és enriquidor poder disposar d’un micròfon per gravar el so i poder connectar uns auriculars a la càmera o a l'aparell d'enregistrament sonor per tal que l’encarregat del so pugui controlar-ne l’entrada. En qualsevol cas, per enregistrar les converses és important triar un lloc i una hora el més silenciosos possible.

Per tenir en compte

Cal fer molta atenció a l’organització de les trobades, l’horari i els diferents grups de treball.

És important no acumular una gran quantitat de fotografies o plans, sinó pensar bé quines fem i com les fem abans de disparar i/o gravar.

< Apartat anteriorApartat següent >