Històries dels espais

Procés

Triem l’espai

1. Comencem fent una llista dels espais que ens semblin especialment interessants i que imaginem rics històricament o en els seus usos actuals. Per ajudar a elaborar la llista, podem fer un itinerari, mirar plànols d’ara i d’abans, pensar en els indrets més singulars o més antics, etc. També pot ser interessant situar tots els espais de la llista en un plànol actual del barri/poble i en un o varis plànols del passat. Si s’escau, també podem treballar sobre espais específics que, si bé no es troben en el nostre entorn immediat, podem tenir ganes d’explorar i conèixer millor.

2. Escollim un o més espais en funció de si decidim fer una única peça entre tota la classe o que cada grup de treball faci la seva.

Documentació prèvia: descobrim la història de l’espai

3. Dediquem vàries sessions a documentar-nos sobre l’espai escollit, sobre el seu present i el seu passat. Podem anar-hi a fer fotografies a diferents hores, consultar arxius on se n’expliquin els usos al llarg del temps, estudiar plànols i fotografies d’època, parlar amb la gent que en fa ús actualment i investigar qui en feia ús en el passat, anar a trobar aquestes persones que l’havien habitat i parlar de com era l’espai abans, etc.

En aquesta fase del procés, és molt important ser rigorós a l’hora d’anotar i enregistrar totes les dades. Podem utilitzar una carpeta o una llibreta on anar arxivant ordenadament tota la informació. De la mateixa manera, crearem una carpeta a l’ordinador per desar-hi tots els arxius informàtics (textos, fotografies, sons...) ben organitzats en subcarpetes.

Preparem el guió

4. A partir de l’anàlisi de tota la informació recollida fem el guió de la peça que volem realitzar. Comencem definint què volem explicar. Després pensem com fer-ho, tenint en compte els següents aspectes:

  • Com reflectir els usos actuals de l’espai escollit: filmació de plans, fotografies, entrevistes, etc.
  • Com mostrar la informació sobre el passat: entrevistes a persones grans, fotografies i plànols antics, plànols o dibuixos realitzats per nosaltres, etc.
  • Què ens interessa incloure a les entrevistes/diàlegs, quines preguntes o qüestions plantejarem, on les farem, etc.
  • Decidir si volem o no que hi hagi una veu en off i quina funció ha de tenir. El text definitiu l’escriurem una vegada disposem de tot el material.

5. Definim les diferents tasques que cal desenvolupar, els passos que hem de seguir i establim un calendari. Cal tenir molt en compte les qüestions que afecten l’organització: horari i disponibilitat dels arxius, moments adients per fer les entrevistes a les diverses persones escollides, etc.

Elaborem els diferents materials

6. Duem a terme les diferents tasques: recopilació de materials, fotografies, filmació dels plans documentals, captura de sons, guió i filmació de les entrevistes, etc.

Muntatge

7. Digitalitzem tot el material gràfic: plànols, dibuixos, fotografies antigues. Els escanegem o els fotografiem (si podem tenir bona llum, ajustar l’enquadrament, etc.)

8. Visionem tot el material que hem recopilat i pensem tots junts en la seva ordenació, tenint en compte que es tracta de posar un espai en relació amb el seu passat i el seu present.

9. Muntem la peça, incloent tots els materials seleccionats.

10. En cas que vulguem incloure una veu en off, escrivim el text i preparem la lectura abans de la gravació. Gravem la veu en off en un lloc i a una hora el més silenciosos possible. En el moment d’incloure la veu en off en el muntatge, ajustarem les imatges i la resta de material sonor inclòs.

Tancament

11. Mirem i comentem la peça tots junts. En cas que haguem treballat en diferents grups, cada grup fa una valoració del seu propi treball: què és el que més els agrada, què han après, què es podria millorar, què els ha resultat més interessant o sorprenent, etc. La resta de companys participen dels comentaris.

12. Sempre que sigui possible, fem una projecció pública (per a d’altres alumnes, pels participants, per les persones que apareixen a la peça, etc.)

13. Pensem en fer còpies de la peça per tal de lliurar-les a tots aquells que hi han participat i ens han ajudat a poder realitzar-la (institucions/entitats, arxius, entrevistats, etc.)

Alguns aspectes per tenir en compte

Com que aquesta pràctica inclou elements d’algunes de les altres propostes del web, és interessant consultar-les per veure el detall del desenvolupament d’algunes de les fases similars. Vegeu especialment Recorreguts i Vides dins l’apartat dels "Retrats documentals".

•  Entrevistes. Abans de filmar les entrevistes, decidim el tipus de pla que volem fer. És aconsellable no imitar formats televisius (entrevista al carrer amb micròfon visible al pla, frontalitat d’interrogatori), sinó establir un mètode perquè els nostres plans siguin rigorosos, bonics i més propers al cinema documental. Per aconseguir-ho és molt important parar atenció a: l’espai i el fons del pla (situarem els entrevistats de forma que els fons ens semblin bonics i relativament sobris, amb pocs elements); la llum (que no li incideixi frontalment ni a contrallum); la posició de l’entrevistador (o entrevistadors), que restarà quiet; la posició de la càmera (a l’alçada de l’entrevistat); la distància (un parell de metres, suficient per poder enregistrar bé el so si no tenim micròfon independent); l’escala (farem enquadraments no molt tancats, entre el pla mig i el pla general, per relacionar el personatge amb el fons); la composició i l’òptica que utilitzem (preferiblement òptiques mitges, és a dir, no farem ús del teleobjectiu ni el gran angular). En tot cas, és fonamental utilitzar un trípode per tal que el pla sigui estable. El trípode també ens ajudarà a ser rigorosos a l’hora de triar l’enquadrament.

•  Plans documentals de l’espai. Com sempre, tindrem cura de l’enquadrament, la composició, la llum i els colors, la posició de la càmera, etc. Per això també és important que aquests plans els realitzem amb trípode.

•  Fotografies. Podem treballar a partir de fotografies dels espais que després “animarem” amb el so. Igual que en els plans, tindrem molta cura de tots els paràmetres expressius: què volem fotografiar i com, l’enquadrament, l’organització dels elements, la llum, etc.

< Apartat anteriorApartat següent >