Retrats d'oficis

Com organitzar-ho

Distribució dels alumnes

Es recomana treballar amb grups d’entre 4 i 6 alumnes. En el moment de filmar és molt important no “ocupar massa espai” i que la persona retratada estigui còmoda i tranquil·la. També és fonamental que tots els alumnes estiguin activament implicats en el rodatge. En el moment del muntatge, si el material és prou llarg per poder dividir la peça en dues parts, es recomana treballar amb 2 o 3 alumnes, de manera que tots puguin agafar el control del ratolí i el teclat durant una estona.

Previsió de sessions

És convenient disposar d’entre 8 i 10 jornades de treball: una o dues per fer la llista de possibles oficis i sortir a explorar l’entorn a la recerca de possibles retrats; una per conèixer i conversar amb les persones que desenvolupen els oficis preseleccionats; una per triar l’ofici i començar a pensar en com es vol fer el retrat; una o dues més per definir com es farà el retrat i organitzar el rodatge; una o dues per rodar (es recomana dedicar un mínim de 3 hores seguides al rodatge); dues pel muntatge; una pel tancament.

Material

Cal que disposem d’una càmera de vídeo amb trípode si hem optat per la filmació.

Sempre que sigui possible, és convenient poder disposar d’un micròfon o gravadora d’àudio per enregistrar el so i poder connectar uns auriculars a la càmera o a l'aparell d'enregistrament sonor per tal que l’encarregat del so pugui controlar-ne l’entrada.

Per tenir en compte

Cal fer molta atenció a l’organització de les trobades amb els retratats i als horaris de filmació. És important no acumular una gran quantitat de plans durant la filmació, sinó pensar bé quins fem i com els filmem.

< Apartat anteriorApartat següent >