Retrats d'oficis

Experiències

Les dues peces que es presenten a continuació permeten veure molt clarament dues maneres de concebre el retrat.

A "El senyor Ferran" se segueix meticulosament un procés realitzat pel responsable de manteniment de l'institut -la reparació i instal•lació d'una persiana-. Tot i que evidentment hi ha el·lipsis temporals importants, seguim un a un els passos i fins i tot veiem una mateixa acció fragmentada en diversos plans (des d'eixos diferents o canviant d'escala). La peça no inclou cap tipus de veu, però el treball sonor és molt important.

En el cas de "La cuina de la Carmen", en canvi, seguim l'ofici de la cuinera de la cantina de l'institut a partir de moments diferents que permeten copsar la diversitat del treball, dels ritmes, gestos i relacions. Es recullen les impressions del dia a dia, amplificades per un comentari en off de la pròpia retratada, que carrega l'espai i els objectes amb les seves vivències.

A les dues peces és molt interessant fixar-se en com presenten el personatge i l'espai, així com en el tancament: situant el retratat i l'ofici en el context de l'institut.

“La cuina de la Carmen”. Peça realitzada pels alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Aula Oberta de l’Institut Príncep de Girona (Barcelona) en el marc dels tallers “Retrats d’oficis”, promuguts pel Consorci d’Educació de Barcelona dins del Programa ÈXIT.

 

“El senyor Ferran”. Peça realitzada pels alumnes de 3r i 4t d’ESO de l’Aula Oberta de l’Institut Sant Josep de Calassanç (Barcelona) en el marc dels tallers “Retrats d’oficis”, promuguts pel Consorci d’Educació de Barcelona dins del Programa ÈXIT.

 

< Apartat anteriorApartat següent >