Vides

Experiències

“Un dia a la vida d’en Roure”. Peça realitzada per alumnes de 3r de l’Escola de Bordils el 2007-2008. Aquell any els projectes audiovisuals de l’escola es van dedicar als “Retrats”. A Bao A Qu va fer el seguiment i assessorament del projecte.

Amb “Un dia a la vida d’en Roure” els alumnes de Bordils volien retratar el dia a dia d’una persona del poble que els semblava molt interessant, en Josep Solé Romans, “Roure”. Van optar per fer el retrat amb fotografies, que després van muntar amb l’àudio de la conversa i altres sons.

Abans d’encarar el retrat, tots els alumnes van realitzar fotografies dels espais que els interessava incloure en la seva peça. També es van fer, de forma independent al retrat concret, pràctiques d’enquadrament, amb especial atenció a com fotografiar els espais, les accions, i la relació entre els personatges i el context.

Es va dividir la classe en quatre grups; cadascun d’ells retratava una persona diferent (l'alcaldessa, una nena de P3, una noia de 17 anys i en Roure). Es va acordar que cadascun dels grups de treball fotografiaria un pla general de l’espai on es gravaria la conversa, i demanaria a la persona que digués el seu nom complet per enregistrar-lo: ambdues coses els servirien després per introduir la peça i per donar unitat a tots els retrats. Igualment, van tenir molt en compte gravar altres sons a banda de l’entrevista. En el muntatge del Roure, el so de les gallines superposat a les imatges tanca la peça d’una manera molt especial.

Abans de començar a muntar, els alumnes van visionar totes les fotografies i van triar les més interessants i les que millor transmetien l’esperit del Roure. Especialment riques són les que mostren al Roure treballant, l’atenció a les seves mans tallant embotit o fent una pasta. També ho són aquelles on el veiem amb els seus animals, el vincle amb l’euga i l’amor pels ocells.

Tot seguit, van donar un ordre provisional a les fotografies. El procés es va repetir amb l’àudio: van escoltar les gravacions de les converses i els sons, i amb el programa Audacity van retallar les parts que els interessaven. El muntatge de les fotografies i el so es va fer amb el programa Adobe Premiere. La intenció era poder donar una idea del pas del temps al llarg del dia, mostrant les activitats d’una manera lineal, com si després d’una en fes una altra.

< Apartat anteriorApartat següent >