Històries dels espais

Com organitzar-ho

Distribució dels alumnes

En aquest cas, per realitzar una peça s’ha de treballar amb materials diversos i calen també, per tant, tasques diverses. Per això pot resultar interessant –en funció de les característiques del grup i dels objectius que ens plantegem– distribuir les tasques i assignar responsables per cada una d’elles.

En el moment del rodatge, es recomana sortir amb grups reduïts (d’entre 4 i 6 alumnes, idealment) per tal que tots puguin desenvolupar una tasca concreta durant el rodatge. Si és possible, és preferible organitzar les tasques de manera rotativa, per tal que tots els alumnes hagin assumit al menys en una ocasió cadascuna de les tasques de rodatge. Aquestes tasques poden ser: director, ajudant de direcció, càmera, so, script, fotògraf (making of).

A l’ordinador es recomana treballar per parelles o, com a molt, grups de 4: és important que en el moment del muntatge tots els alumnes puguin agafar el control (ratolí i teclat) per tallar els plans, situar-los a la seqüència, ordenar les fotografies i establir-ne la durada, etc.

Previsió de sessions

És important treballar amb temps i disposar d’un mínim d’entre 8 i 10 jornades de treball: una o dues per a triar l’espai; dues o tres per al procés de documentació i per al comentari de la informació obtinguda; una o dues per a la preparació del rodatge o la realització de fotografies; una o dues per a filmar o fotografiar; dues per al muntatge; una pel tancament.

Material

Cal que disposem d’una càmera de vídeo amb trípode i/o de càmeres fotogràfiques.

Sempre que sigui possible, treballarem amb càmeres que ens permetin connectar uns auriculars i controlar així l’enregistrament del so. El so o les entrevistes també es poden enregistrar amb un dispositiu de gravació d’àudio. Si es disposa d’un equip Xtec ràdio serà molt útil per poder fer la gravació de la veu en off (si s’escau). En qualsevol cas, per enregistrar les converses i la veu en off és important triar un lloc i una hora el més silenciosos possible.

Per tenir en compte

Cal comptar amb les diverses sortides fora del centre que el procés requereix i, per tant, és necessària una molt bona previsió i organització. Per aquest treball també és important tenir en compte que és possible que necessitem permisos per rodar en algun dels espais. Ho hem de preveure i demanar-los amb temps. És interessant que els alumnes participin d’aquest procés.

És important no acumular una gran quantitat de fotografies o plans, sinó pensar bé quins fem i com els fem abans de disparar i/o gravar.

< Apartat anteriorApartat següent >