Pràctiques

L’explicació de cada pràctica inclou: una introducció general; una descripció del procés de treball; aspectes que cal tenir en compte per organitzar-lo; i, en alguns casos, materials complementaris.

També es recullen treballs realitzats a escoles i instituts. Són referències que faciliten una millor comprensió de la proposta i que poden resultar suggeridores a l’hora de plantejar-la i desenvolupar-la amb els alumnes.

Les pràctiques de creació proposades es vinculen a sis grans temes cinematogràfics.

Fent Cinema

és un web de recursos per treballar el cinema a l’escola i l’institut. Les pràctiques i metodologies han estat elaborades principalment a partir de les experiències de Cinema en curs, projecte de tallers de cinema a escoles i instituts públics de Catalunya. Amb el web s'inicien també els tallers Fent cinema.

Fer cinema vol dir filmar, fotografiar, muntar. Però també vol dir mirar, escoltar, imaginar, pensar, escriure, relacionar-se, compartir. Fer cinema pot ser inventar una història mirant un quadre amb atenció, observar la llum o fotografiar els colors de l’entorn proper.

Les propostes són adients per ser desenvolupades en tots els nivells educatius. Hi ha pràctiques que poden realitzar-se en una o dues sessions i d’altres que impliquen processos llargs. Totes poden dur-se a terme amb el material audiovisual de què habitualment disposen les escoles i els instituts.

Processos

La creació cinematogràfica posa en joc processos molt diversos. Per aprofitar al màxim les seves potències pedagògiques i desenvolupar-los amb el rigor que el cinema requereix s’apunten alguns elements metodològics fonamentals.

A més d’alguns principis de treball generals, es recullen els aspectes essencials que cal tenir en compte a l’hora d’encarar els processos de la creació cinematogràfica: filmació, muntatge, fotografia, creació de guió i visionat de pel·lícules o fragments de pel·lícules.