Històries d'enquadraments

Com organitzar-ho

Distribució dels alumnes

L’activitat permet una gran flexibilitat organitzativa, essent potser el treball individual la manera més enriquidora de dur-la a terme. Una sessió en petits grups també pot funcionar bé.

Previsió de sessions

L’activitat es pot dur a terme amb una única sessió.

Material

En cas de realitzar la pràctica amb reproduccions en paper, cal comptar amb còpies de certa qualitat de les fotografies o pintures. És interessant proposar als alumnes diverses possibilitats perquè puguin triar el quadre o fotografia que més els agradi. En cas de fer la pràctica amb una reproducció digital a l’ordinador, caldrà comptar amb un programa d’edició d’imatge (com Gimp, Photoshop o similar). En cas d’emprar el joc on-line, cal disposar d’ordinadors amb connexió a internet.

< Apartat anteriorApartat següent >