Trajectes

Introducció

A gairebé tots els films trobem trajectes dels protagonistes. Fer una seqüència sobre un desplaçament pot implicar totes les fases de la creació cinematogràfica: guió, localitzacions, planificació, rodatge i muntatge. També planteja les qüestions essencials; una d’elles, fonamental per entendre la creació cinematogràfica, és la diferència entre l’espai real i l’espai del film. Per això una proposta de treball interessant pot ser treballar a partir de la condició que en algun moment de la seqüència es crearà continuïtat entre espais que en la realitat no són contigus.

A més, és un tipus de seqüència que permet treballar de manera molt senzilla (limitant-nos a filmar i muntar tres plans d’un personatge que camina) o donar-li tanta complexitat com es vulgui: aprofundint en la creació del personatge, vinculant l’estat emocional del personatge amb el treball de localitzacions i les tries expressives (nítid i flou, escala dels plans, llum, so...), etc. Un trajecte fins i tot pot convertir-se en l’eix central d’un petit curtmetratge.

Expliquem la versió més senzilla de la pràctica, a partir de la qual es pot aprofundir tant com es vulgui, vinculant-la a altres pràctiques com, per exemple, la creació de personatges.

A Experiències es poden veure pràctiques realitzades a escoles i instituts, així com comentaris sobre el seu procés de treball. Aquí s’inclouen (en miniatura) dues d'aquestes peces; els comentaris corresponents es troben a Experiències.

< Apartat anteriorApartat següent >