Diari de la llum

Introducció

El descobriment de la llum és una experiència inoblidable pels alumnes. Quelcom que habitualment no observem ni gaudim, que ens passa desapercebut, es revela com un fenomen meravellós i ple de matisos.

Aquesta activitat proposa realitzar fotografies de manera regular al llarg dels mesos (p. ex. cada dilluns), sempre a la mateixa hora i mantenint idèntic l’enquadrament. L’exercici també es pot realitzar al llarg d’un sol dia, fent una fotografia cada hora. El conjunt de fotografies, un cop ordenades, permetrà observar l’evolució de la llum al llarg dels mesos, les transformacions de les ombres i els colors, el pas de les estacions i els canvis climatològics.

La pràctica també pot permetre reflexionar sobre l’orientació de l’espai on fem la fotografia i analitzar el recorregut de la llum. La posició del sol determina la posició, llargada i intensitat de les ombres, i els canvis de llum provoquen canvis de color. A partir d’aquí es pot introduir un treball de ciències sobre els colors i/o sobre el moviment de rotació i translació de la Terra. A més a més, en funció del lloc escollit per fotografiar, podrem observar molts altres canvis (només cal pensar en com canvia un arbre o un prat al llarg de les estacions!).

Aquest exercici regular servirà també per aprendre a mirar l’entorn quotidià amb més atenció i gaudi. A més a més, fent el diari de la llum ens adonarem de la importància del rigor (per mantenir l’enquadrament i l’hora de fer la fotografia), la constància (per mantenir la regularitat) i la capacitat organitzativa (per arxivar, ordenar i datar les fotografies). De tots aquests valors dependrà el resultat final del diari de la llum.

Al web CCCB Educació s'inclou el document Diari de la llum. Una manera de pensar l’urbanisme, l’arquitectura i la llum (a partir de Barcelona i el Pla Cerdà), en el qual es presenten diversos conceptes per facilitar la vinculació del diari de la llum a l’anàlisi dels elements urbanístics i arquitectònics que determinen les condicions d’il•luminació natural de la nostra escola o institut (tant dels espais interiors com dels exteriors). També s’inclouen explicacions específiques sobre el plantejament de Cerdà en relació a la llum en el seu pla urbanístic.

Diari de la llum realitzat a l'Escola de Mura (ZER El Moianès) en el marc del taller de Cinema en curs el 2005-2006.

A Experiències es poden veure pràctiques realitzades a escoles i instituts.

< Apartat anteriorApartat següent >