Creació de personatges

Introducció

La riquesa d’una pel·lícula està ínitmament lligada als personatges. És per això que la creació de personatges és un dels aspectes més importants del treball de guió.

Aprendre a construir els nostres personatges, fer-los interactuar, és apassionant i misteriós. D’una banda, situa la creativitat en el centre del treball i posa en marxa la capacitat imaginativa dels alumnes. De l’altra, el fet que els personatges creats siguin propers als alumnes, tal i com proposa el taller, fomenta un apropament particular i molt ric al món de les emocions. Convertits en “creadors de vida” per a la ficció, els nois i noies duran a terme una genuïna reflexió sobre les emocions dels personatges i, a través d’aquest treball, també sobre les pròpies.

Treballar a partir dels personatges facilita la construcció d’històries denses, coherents, plenes de vida; per això aquest taller de creació pot ser un molt bon inici per al desenvolupament d’un guió (per a ser filmat o no). A l’apartat Experiències es recullen processos de creació de personatges que han estat el punt de partida per a la realització de curtmetratges. Però, per tots els valors abans esmentats, aquest també es pot encarar com un taller autònom. Així és com l’abordem a continuació.

 

< Apartat anteriorApartat següent >