Els colors del nostre entorn

Introducció

 Els nostres barris i pobles són plens de colors, però sovint ens passen desapercebuts, no hi fem atenció. Probablement n’hi ha alguns que són tan especials que fins i tot diríem que són característics del barri o poble. Colors sense els que el nostre entorn no seria el mateix. Cercar-los és una manera molt especial de mirar el lloc on vivim i de redescobrir-lo.

És el que proposa aquesta pràctica: dur a terme una experimentació fotogràfica que ens permetrà (re)descobrir l’entorn proper i alhora, explorar les tries expressives de la fotografia.

A Experiències es poden veure pràctiques realitzades a escoles i instituts.

< Apartat anteriorApartat següent >