Els colors del nostre entorn

Com organitzar-ho

Distribució dels alumnes

Es proposa dur a terme l’exercici en grups d’entre 3 i 5 alumnes. És molt important que tots els alumnes del grup portin la càmera i puguin fotografiar en algun moment. En el procés de la selecció i agrupació de fotografies, es mantindran els mateixos grups.

Segons l’autonomia que tinguin els alumnes a l’hora de fer fotografies, la pràctica també pot fer-se de forma individual i realitzant les fotografies fora de l’horari lectiu.

Previsió de sessions

És necessari dedicar un mínim de 4 sessions a aquesta activitat: una per la presentació i preparació de la pràctica, una per la sortida, una per la selecció i l’agrupació de fotografies en projectes, i una per muntar l’exposició.

En cas de realitzar les fotografies en horari lectiu, és important acotar el temps dedicat a fotografiar l’entorn (1 hora o 1h30min serà suficient) i no acumular massa material. Cal ser selectius en la sortida fotogràfica i alhora preservar el caràcter experimental de la pràctica.

Material

Es recomana treballar de manera que cada grup disposi d’una càmera fotogràfica.

Per tenir en compte

Cal comptar amb les diverses sortides fora del centre que el procés requereix i, per tant, és necessària una bona previsió i organització.

És important no acumular una gran quantitat de fotografies, sinó pensar bé quines fem i com les fem abans de disparar.

< Apartat anteriorApartat següent >