Recorreguts

Procés

Definim el recorregut i fem grups

1. Comencem definint quins recorreguts volem explorar. Podem tenir en compte criteris diversos: trajectes habituals, edificis, carrers i places amb elements històrics, artístics o naturals. També podem partir del trajecte que uneix les cases on viuen tots els alumnes, o bé del recorregut cap a un lloc precís (un equipament cultural, un indret singular, un parc) o de la recerca d’un element com poden ser, per exemple, les línies d’horitzó.

2. Ens organitzem en grups.

Fem un plànol del recorregut

3. Si ens interessa treballar la representació de l’espai, podem fer un plànol del recorregut previst, indicant, si s’escau, aquells indrets interessants. Aquest plànol també es pot fer una vegada realitzat el recorregut amb les referències que es creguin pertinents.

Recorreguts

4. Sortim a fer els recorreguts, tenint sempre present que no només ens fixarem en els llocs i elements prèviament establerts, sinó en tot el que ens cridi l’atenció. Qualsevol petit detall pot ser interessant i ric fotogràficament i cinematogràficament!

5. Fotografiem tots els elements interessants, bonics, especials. Fem atenció perquè l’objecte fotografiat es vegi clarament i quedi “bé” (igual que intentem que una persona quedi bé a les fotografies): haurem de tenir en compte les llums i les ombres, els colors, les línies, etc. Farem molta atenció a l’enquadrament: què entrarà a la fotografia i què quedarà fora, a quina distància i en quin angle ens situarem, amb quina òptica treballarem? Sempre desactivarem el flaix.

6. A més d’observar i fotografiar, fem atenció als sons i amb una gravadora (o amb la càmera de vídeo) enregistrem aquells que ens agradin o ens semblin interessants: campanes, nens que juguen, converses, ocells, cotxes, etc. En el moment de gravar el so avisem a tot l’equip i fem molt silenci. En un full anem apuntant quins sons s’han sentit en cada enregistrament. Si enregistrem el so amb la càmera de vídeo podem gravar una claqueta al final explicant quin/s so/ns hem enregistrat.

Seleccionem i muntem

7. Descarreguem les fotografies i triem les que ens semblin millors i més ens agradin.

8. Importem les fotografies en el programa de muntatge i les ordenem. En principi ho farem atenent a l’ordre del recorregut traçat.

Si es considera interessant, es pot fer un primer muntatge amb Power Point o algun programa similar (vegeu l’apartat “Per tenir en compte” a Com organitzar-ho).

9. Descarreguem els sons i els escoltem. Fem els talls que considerem adients.

10. Si ens interessa fer un treball d’escriptura, podem escriure textos a partir de l’observació de les fotografies triades que després llegirem per la veu en off. Poden ser textos descriptius, lírics o poètics, o que incloguin explicacions històriques. També podem descriure el propi itinerari o els sons que més ens hagin interessat. En qualsevol cas, és important que els textos estiguin ben composats i siguin clars.

11. Gravem la veu en off, mirant de fer-ho en un lloc el més silenciós possible.

12. Muntem els textos en veu en off amb les imatges corresponents. Fem els ajustos definitius de les durades de les imatges.

13. Situem els sons en relació a les fotografies ordenades, determinant la durada de les fotografies i tenint en compte la seva relació amb la veu en off.

Vegeu Muntar per a indicacions més específiques i complertes sobre aquest procés.

< Apartat anteriorApartat següent >