Recorreguts

Com organitzar-ho

Distribució dels alumnes

L’activitat permet alternar el treball en gran grup (sortides, preses de decisions, posada en comú, avaluació compartida), en petit grup (gravacions, narració de l’experiència viscuda, escriptura, anàlisi de treballs) i individual (relat de vivències, autoavaluació, reflexions).

En el moment de fer les fotografies, es recomana treballar en grups de 4 o 5 alumnes. En el moment del muntatge, es poden mantenir els mateixos grups. És molt important que tots els alumnes agafin la càmera per fer fotografies i que també després, en el moment del muntatge, tots puguin agafar el ratolí i situar les fotografies i els sons a la línia de temps (vegeu l’apartat “Per tenir en compte”).

Previsió de sessions

És necessari dedicar un mínim de 5 sessions a aquesta activitat: una per la presentació i definició del recorregut, dues per a les sortides fotogràfiques i la gravació de sons, i dues pel muntatge i la gravació de la veu en off.

Material

Si és possible, és convenient treballar de manera que cada grup de 4 o 5 alumnes disposi d’una càmera fotogràfica. També necessitarem una càmera de vídeo o una gravadora per enregistrar els sons.

Si es disposa d’un equip Xtec ràdio, serà molt útil per gravar la veu en off. Si no, és important triar un lloc i una hora el més silenciosos possible.

Per tenir en compte

En el moment de fer les fotografies és important establir un mètode que asseguri que els alumnes fan atenció a la manera com fotografien, sobretot en el cas dels alumnes d’educació infantil i de primària (especialment dels primers cursos). Així, per exemple, podem demanar que quan vulguin fotografiar avisin per tal que puguem aturar-nos i esperar fins que trobin l’enquadrament més adient. També és interessant que mentre preparen la fotografia comentin les tries i que, una vegada realitzada, la mirem plegats i valorem si cal fer una segona fotografia.

És important no acumular una gran quantitat de fotografies, sinó pensar bé quines fem i com les fem abans de disparar. Podem acordar que es triarà un nombre limitat de fotografies per alumne de cara al muntatge final (dues o tres per alumne és un bon acord). Sempre les farem amb el flaix desactivat.

En el moment del muntatge, també es pot fer una primera selecció i ordenació de les fotografies amb Power Point, incorporar-hi els textos que es diran (si s’escau) i després traslladar aquestes tries al programa de muntatge.

Quan es graven els sons és molt important establir un “protocol” per tal que en el moment de la gravació es faci silenci i es respecti al màxim. Escoltar amb atenció és molt bonic i aconseguir que tot el grup es concentri al mateix temps en allò que sentim serà una experiència meravellosa. Escrivim (o diem) què s’ha gravat just després d’haver captat el so (p.ex. si volíem gravar una plaça amb ocells i han sonat unes campanes, quan ja el tinguem escriurem en una taula o direm a la gravadora “plaça amb ocells i campanes”). Això ens permetrà identificar i ordenar més ràpidament els sons. També ajudarà a que els alumnes facin més atenció als sons i els aïllin de la resta.

< Apartat anteriorApartat següent >