Experimentacions

Introducció

En aquesta pràctica es proposa realitzar peces experimentals a partir de la recerca i filmació dels colors de l’entorn proper. Es proposa filmar plans curts explorant les possibilitats expressives del vídeo i després fer-ne un muntatge musical.

L’actitud experimental ens situa en una posició privilegiada a l’hora d’explorar l’entorn i transformar-lo creativament. Deixant de banda les convencionsi la narració estructurada, podem emprar les eines expressives al nostre abast (la càmera, el mòbil, l’ordinador) d’una manera més lliure. En aquest cas, les emocions no es transmetran per allò que s’“entengui” de la peça, sinó per les troballes expressives que fem, els ritmes, els colors, els efectes plàstics i la seva relació amb la música.

El mateix principi de treball pot desenvolupar-se a la recerca de formes geomètriques, textures, materials, lletres, etc.

A Experiències es poden veure pràctiques realitzades a escoles i instituts, així com comentaris sobre el seu procés de treball. Aquí s’inclouen (en miniatura) dues d'aquestes peces; els comentaris corresponents es troben a Experiències.

< Apartat anteriorApartat següent >