Històries d'enquadraments

Introducció

Enquadrar és una tria essencial quan es fa un pla. Vol dir decidir els límits de la imatge (què quedarà dins i què fora; què veurem i què no), determinar quin espai ocuparan les figures principals, definir la composició del conjunt; en definitiva, vol dir decidir què i com volem filmar. En aquesta activitat farem el mateix, però desplaçant la nostra mirada no per un espai real, sinó per un quadre o una fotografia.

Si mirem amb atenció un quadre o una fotografia descobrirem que conté infinites històries. Aquesta activitat proposa explorar-les, crear-les i explicar-les a partir de triar un enquadrament: determinant una nova imatge a l’interior del quadre o fotografia.

A més a més d’iniciar-nos a l’art cinematogràfic i fotogràfic, “Històries d’enquadraments” propicia una forma intensa, personal i creativa de relacionar-nos amb l’art. D’una banda, situa l’alumne en una posició activa, d’interacció real amb l’obra, a través del treball de la mirada. De l’altra, hi ha la dimensió narrativa. L’activitat possibilita que sigui el propi alumne qui atorgui sentits nous a allò que mira. Inventar una història de ficció que correspongui a l’enquadrament realitzat ajuda a omplir de sentit el fet d’enquadrar tot desenvolupant la creativitat, la imaginació i les capacitats lingüístiques.

"Banquet nupcial" (1568), de Pieter Bruegel el Vell. Kunsthistorisches Museum Wien."Banquet nupcial" (1568), de Pieter Bruegel el Vell. Kunsthistorisches Museum Wien. "Carrer de París, un dia de pluja" (1871), de Gustave Caillebotte. The Art Institute of Chicago."Carrer de París, un dia de pluja" (1871), de Gustave Caillebotte. The Art Institute of Chicago. "Tarda de diumenge a l'illa de la Grande Jatte" (1884-86), de Georges Seurat. The Art Institute of Chicago."Tarda de diumenge a l'illa de la Grande Jatte" (1884-86), de Georges Seurat. The Art Institute of Chicago.

< Apartat anteriorApartat següent >